Hem

Pålstorps Sommarby

Välkommen!

Pålstorps Sommarby ligger i en vacker omgivning med omväxlande betesmarker, lövlundar och åkrar på vägen mot Gantofta alldeles intill naturreservatet Rååns dalgång. Det finns 52 stuglotter inom området, lotterna är mellan 100-500m².


På varje lott får kolonisten bygga en stuga på max 40m², en redskapsbod på 5m², samt ett växthus på 8m².


Inom området finns en klubbstuga, två gemensamhetshus med toaletter och dusch,

lekplats och parkering med gott om plats och i anslutning till denna finns en det också en boulebana.


Lite kuriosa kring koloniområde


Koloniområde är ett fritidsområde som är uppdelat i koloniträdgårdar. Trädgårdarna kan vara små odlingslotter eller större lotter med en kolonistuga. Ägaren, som arrenderar sin lott, men äger sin stuga måste vara medlem i koloniföreningen som innehar området. Föreningen hyr i sin tur området, oftast av kommunen. Vad man får använda sin lott till är ofta noggrant reglerat av föreningen, t ex om och hur stor stuga som får byggas, vilka tider man får använda gräsklippare, hur mycket ogräs som är tillåtet. Föreningen organiserar gemensamma angelägenheter som vattenförsörjning, sophämtning, vägar/gångar, olika aktiviteter, kö för nya intresserade.


Koloniområden har funnits i ca 100 år i Sverige. I Europa (t ex Danmark) har koloniområden funnits betydligt längre. Efter andra världskriget minskade intresset och många områden försvann och blev bebyggda. Ett litet uppsving kom under 70-talet i och med gröna-vågen. Under 1990-talet har trädgårdsodling blivit en populär hobby och intresset för kolonier är stort.Copyright  ©  All Rights Reserved