Styrelse

Pålstorps Sommarby

Styrelsen
Styrelsen väljs varje år vid årsmötet i mars.


Styrelsens befattningsbeskrivning rev.2 2018-09-07


Styrelse Pålstorp Sommarby 2019


STUGA  Namn                       Post               

       45 Agneta Kallstenius             Ordförande

       51 Claus-Jörgen Wrang           Sekreterare

       30 Ann-Christin Broman          Kassör

       13 Johan Olofsson                  Vice Ordförande/Ledamot

       35 Peter Andersson                Ledamot

       47 Jonas Pearson                   Suppleant

       42 Jenny Andersson               Suppleant


       43 Mona Andersson                Revisor

       42 Michael Andersson             Revisor

       53 Linda Bengtsson                Valberedning

       2 Mattias Jönsson                   Valberedning

                                           


Copyright  ©  All Rights Reserved