Styrelse

Pålstorps Sommarby

Styrelsen

 

 

 

Styrelsen väljs varje år vid årsmötet i mars.

 

Styrelsens befattningsbeskrivning rev.2 2018-09-07

 

Styrelse Pålstorp Sommarby 2018

 

STUGA Namn Post

 

53 Linda Bengtsson Ordförande

51 Claus-Jörgen Wrang Sekreterare

30 Ann-Christin Broman Kassör

40 Uno Andersson Ledamot

35 Jan Skoog Ledarmot

26 Lars-Åke Johnsson Suppleant

42 Jenny Andersson Suppleant

 

43 Mona Andersson Revisor

51 Tina Wrang Revisor

Vakant Valberedning

Vakant Valberedning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved