Styrelse

Pålstorps Sommarby

Styrelsen
Styrelsen väljs varje år vid årsmötet i mars.


Styrelsens befattningsbeskrivning rev.2 2018-09-07


Styrelse Pålstorp Sommarby 2018


STUGA  Namn                       Post         


53         Linda Bengtsson        Ordförande                               

51         Claus-Jörgen Wrang    Sekreterare                             

30         Ann-Christin Broman   Kassör                                   

40         Uno Andersson           Ledamot                               

35         Jan Skoog                Ledarmot           

26         Lars-Åke Johnsson     Suppleant         

42         Jenny Andersson       Suppleant                     


43        Mona Andersson          Revisor                                                            

51        Tina Wrang                Revisor                                                            

           Vakant                     Valberedning                                                     

           Vakant                     Valberedning                                                     


Copyright  ©  All Rights Reserved