Info angående bekämpning av Skadedjur.

Detta är vad som gäller för vårt koloniområde.

 

Om du har råttor, möss eller andra skadedjur på din tomt eller i din kolonistuga så är det din egen fritidshusförsäkring som gäller.

Kontrollera med ditt försäkringsbolag.

 

Har du ingen försäkring så är ansvaret ditt eget för att bekämpa skadedjuren.Kontrollera innan du vidtar några åtgärder vad exempelvis Anticimex rekommenderar att använda.Det är ditt ansvar som kolonist

att bekämpningen görs på ett korrekt och humant sätt.

 

Om skadedjur upptäcks på våra allmänna ytor så är det föreningens försäkring som gäller. Anmäl till någon i styrelsen om du ser något så

att vi kan vidta de åtgärder som behövs för att bekämpa skadedjuren.

 

 

Styrelsen