Råttor, möss och andra gnagare

Brunråttan är allätare och en allvarlig smittspridare.

Den lever gärna i och omkring platser där det finns avfall.
I våra tätorter kan den finnas i parker och avloppssystem. Om oturen är framme kan den söka sig in i fastigheter och ställa till skador. Otäta avloppsstammar och -brunnar kan ge den fritt spelrum.

Var noga med sopor och kompost - de kan bli födoplats för råttor. Se också upp med fågelmatning. Låt den inte utvecklas till råttmatning!

Råttan kan bli 25 cm lång, svansen oräknad.

http://www.anticimex.se/fileobjects/1322_Brunråtta%20web.jpgDen lever lika gärna av delar av växter som kött. Ibland kan den också uppträda som rovdjur. Den trivs på de mest skilda platser men föredrar ofta lite fuktigare ställen. I våra tätorter kan den finnas i parker och avloppssystem. Om oturen är framme kan den söka sig in i fastigheter och ställa till skador. Otäta avloppsstammar och -brunnar kan ge den fritt spelrum.

Var noga med sopor och kompost - de kan bli födoplats för råttor. Se också upp med fågelmatning. Låt den inte utvecklas till råttmatning!

Råttan kan bli 25 cm lång, svansen oräknad.

Brunråttor lever i flock. De är skygga djur som främst är aktiva under dygnets mörka timmar. Under rätt förhållanden kan ett råttpar ge upphov till 1.000 nya individer på ett år!

 

Husmus 
Husmusen är allätare men föredrar frön, främst spannmål och spannmålsprodukter. Den kan knapra på lite av varje, såsom tvål, stearin, kitt mm. Husmusen är främst bunden till bebyggelse och håller vanligtvis till på vindar, under golv eller i väggar. Honan föder ungefär 5-6 kullar per år.

 

Skogsmus
Skogsmusen lever främst utomhus, men kan under vissa tidsperioder komma in i byggnader. Födan hämtar den till övervägande del från växtriket såsom frön, nötter, skott och knoppar. Men en del av födan har animaliskt ursprung, t.ex. daggmaskar, insektslarver och puppor. Skogsmushonan föder upp till tre kullar per säsong.

Vad kan man göra för att slippa få in gnagare?
Det minsta hål en råtta kan ta sig igenom är 20 mm och en mus kan klara att ta sig igenom ett hål på 6-7 mm. Genom en rad olika åtgärder kan man emellertid minska risken för att få in gnagare i en byggnad:
- Källarfönster måste vara hela och ventilöppningar förses med metallnät av rostfritt stål, brons eller mässing med en maskvidd på högst 5 mm och en trådtjocklek på minst 0,7 mm.
- Dörrar måste sluta tätt och väggar vara fria från hål och större sprickor.
- Rörgenomföringar tätas med betong eller stålplåt.
- Avloppsbrunnar måste förses med galler.

Hur blir man av med gnagare?
Riktigt använd är en slagfälla en både effektiv och barmhärtig bekämpningsmetod. När man förser fällan med ett lämpligt bete, t.ex. skinka, leverpastej, korv, choklad eller russin är det viktigt att man förankrar betet ordentligt på fällans utlösningsplatta. För att bli av med möss behövs flera fällor placerade där mössen rör sig.

Naturligtvis går det också att använda råttbekämpningsmedel för att lösa problem med råttor eller möss som har kommit in i en byggnad. Men det är viktigt att man är medveten om att när råttbekämpningsmedel används, finns det alltid en viss risk att någon råtta eller mus dör på en svåråtkomlig plats. Detta kan under en tid orsaka besvär med dålig lukt.