Historia

Historia

Pålstorps sommarby bildades 1966 efter flytten från Närlunda. Vissa av kolonisterna som
flyttade tog med sina stugor, andra byggde nya när dom kom till Pålstorp.

Det var mycket arbete med att flytta befintliga stugor men också att förbereda för inflyttningen till Pålstorp.

Det utbetalades en liten summa pengar som hjälp till flytten men för övrigt fick kolonisterna själv betala kostnaderna för att dra vattenledningar i gångarna, inkoppling i stugorna, elektricitet m.m.
Där var otroligt mycket sten att gräva bort och det var hårt arbete för kolonisterna.
Det blev till slut ett fint litet område och är fortfarande så.

Pålstorp sommarby har idag 52 stugor. Kolonisäsongen sträcker sig från påsk till november, lite beroende på väder och vind. En del av stugorna är bebodda hela säsongen andra används för dagsutflykter och en stund i trädgården.

Koloniområdet har av medlemmarna en vald styrelse.


Lite kuriosa kring koloniområde

Koloniområde är ett fritidsområde som är uppdelat i koloniträdgårdar. Trädgårdarna kan vara små odlingslotter eller större lotter med en kolonistuga. Ägaren, som arrenderar sin lott, men äger sin stuga måste vara medlem i koloniföreningen som innehar området. Föreningen hyr i sin tur området, oftast av kommunen. Vad man får använda sin lott till är ofta noggrant reglerat av föreningen, t ex om och hur stor stuga som får byggas, vilka tider man får använda gräsklippare, hur mycket ogräs som är tillåtet. Föreningen organiserar gemensamma angelägenheter som vattenförsörjning, sophämtning, vägar/gångar, olika aktiviteter, kö för nya intresserade.

Koloniområden har funnits i ca 100 år i Sverige. I Europa (t ex Danmark) har koloniområden funnits betydligt längre. Efter andra världskriget minskade intresset och många områden försvann och blev bebyggda. Ett litet uppsving kom under 70-talet i och med gröna-vågen. Under 1990-talet har trädgårdsodling blivit en populär hobby och intresset för kolonier är stort.