Styrelse & Mötesprotokoll

Pålstorps Sommarby

Styrelsen


Styrelsen väljs varje år vid årsmötet i mars.


Styrelsens befattningsbeskrivning rev.2 2018-09-07


Styrelse Pålstorp Sommarby 2019


STUGA  Namn                       Post               

       45 Agneta Kallstenius             Ordförande

       51 Claus-Jörgen Wrang           Sekreterare

       30 Ann-Christin Broman          Kassör

       13 Johan Olofsson                  Vice Ordförande/Ledamot

       35 Peter Andersson                Ledamot

       47 Jonas Pearson                   Suppleant

       42 Jenny Andersson               Suppleant


       43 Mona Andersson                Revisor

       42 Michael Andersson             Revisor

       53 Linda Bengtsson                Valberedning

       2 Mattias Jönsson                   Valberedning

                                           2019 år mötesprotokoll


Styrelsemöten:
2019-01-24

2019-03-30

2019-04-25

2019-06-26

2019-08-15


Medlemsmöten:
2019-03-32

2019-07-06


2018 års mötesprotokoll


Styrelsemöten:

2018-02-07

2018-05-24

2018-09-02


Medlemsmöten:

2018-03-17

2018-07-07

2018-09-02


2017 års mötesprotokoll


Styrelsemöten:


2017-04-02

2017-05-20

2017-06-18

2017-07-09

2017-10-25


Medlemsmöten:


Årsmöte Mars 2017

Sommarmötet

Höstmötet


2016 års mötesprotokoll


Styrelsemöten:


2016-02-20

2016-04-10

2016-08-13


Medlemsmöten:


Årsmöte Mars 2016

Sommarmöte 2016

Höstmöte 2016


2015 års mötesprotokoll


Styrelsemöten:


2015-02-14

2015-04-12

2015-05-24

2015-09-13

2015-10-17

2015-12-13


Medlemsmöten:


Årsmöte Mars 2015

Sommarmöte 2015
2014 års mötesprotokoll


Styrelsemöten:


2014-01-14

2014-01-07

2014-11-01Medlemsmöten:


Årsmöte Mars 2014

Sommarmöte Maj 2014

Höstmöte Augusti 2014
2013 års mötesprotokoll


Styrelsemöten:


2013-06-04


2013-08-17


2013-10-07Medlemsmöten:


Årsmöte 2013


Medlemsmöte 2013-06-15


Sommarmöte 2013-08-312012 års mötesprotokoll


Medlemsmöten:


Årsmöte 2012


Medelmsmöte 2012-06-09


Sommarmöte 2012-01-09
Copyright  ©  All Rights Reserved