Hem

Pålstorps Sommarby

Välkommen!

Hej på er alla,

Vårt mål är att vattnet skall vara igång lördagen den 28 mars. Vi kommer därför att öppna och kolla allt redan fredagen den 27 mars därför ber vi er att kontrollera så att era kranar ute vid gången och i stugor är avstängda senast torsdag 26 mars!

Mvh

Styrelsen

ARBETSDAGAR 2020

LÖ 28/3 - Öppning av vattnet och xtra
föreningsstämma endast röstning
LÖ 4/4
SÖ 3/5
LÖ 30/5
SÖ 14/6
LÖ 4/7 även Sommarmöte
SÖ 19/7
LÖ 8/8
SÖ 13/9 även höstmöte
LÖ 3/10
SÖ 1/11 - Vattenavstängning

Välkomna att anmäla er på listorna i Klubbhuset!
Styrelsen ​

Pålstorps Sommarby ligger i en vacker omgivning med omväxlande betesmarker, lövlundar och åkrar på vägen mot Gantofta alldeles intill naturreservatet Rååns dalgång. Det finns 52 stuglotter inom området, lotterna är mellan 100-500m².


På varje lott får kolonisten bygga en stuga på max 40m², en redskapsbod på 5m², samt ett växthus på 8m².


Inom området finns en klubbstuga, två gemensamhetshus med toaletter och dusch,

lekplats och parkering med gott om plats och i anslutning till denna finns en det också en boulebana.


Lite kuriosa kring koloniområde


Koloniområde är ett fritidsområde som är uppdelat i koloniträdgårdar. Trädgårdarna kan vara små odlingslotter eller större lotter med en kolonistuga. Ägaren, som arrenderar sin lott, men äger sin stuga måste vara medlem i koloniföreningen som innehar området. Föreningen hyr i sin tur området, oftast av kommunen. Vad man får använda sin lott till är ofta noggrant reglerat av föreningen, t ex om och hur stor stuga som får byggas, vilka tider man får använda gräsklippare, hur mycket ogräs som är tillåtet. Föreningen organiserar gemensamma angelägenheter som vattenförsörjning, sophämtning, vägar/gångar, olika aktiviteter, kö för nya intresserade.


Koloniområden har funnits i ca 100 år i Sverige. I Europa (t ex Danmark) har koloniområden funnits betydligt längre. Efter andra världskriget minskade intresset och många områden försvann och blev bebyggda. Ett litet uppsving kom under 70-talet i och med gröna-vågen. Under 1990-talet har trädgårdsodling blivit en populär hobby och intresset för kolonier är stort.Copyright  ©  All Rights Reserved